Kim Hinrich
Transport og Infrastruktur

Infrastruktur i Gribskov

I dag rejser næsten 12.000 af vores borger ud af kommunen for at gå på arbejde, det bør vi kunne gøre bedre.


Hillerød motorvejen skal forlænges og gå helt til Helsinge (Kagrup).

Lykkes det ikke, så skal der laves en flersporet motortrafikvej fra Hillerød til Helsinge.

Samtidig skal der laves en ordentlig trafikløsning ved rundkørslen i Kagerup og det skal ikke være et lyssignal, som blot vil give mere kø.


Vi skal have udbygget vores cykelstier, så der er sammenhæng mellem de forskellige lokalområder i kommunen og de turistattraktioner som vi har forskellige steder.


Det kan jo ikke være rigtigt at vi har cykelstier ud af kommunen til andre turistattraktioner og ikke til vore egne.

Det gør at turisterne bor i kommunen, men kører ud og får oplevelser i andre kommuner, hvilket gør at pengene ikke bliver i kommunen.


Derfor mener jeg også at vi skal tage aktiv del i det tværkommunale samarbejde om super cykelstier.

Vi skal nøje gennemgå vores infrastruktur og sikre at vores veje og cykelnet er up-to-date.