Kim Hinrich
Retspolitik

Retspolitik

  • Mere lokalt politi
  • Mere politiarbejde – mindre bureaukrati
  • Udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom
  • Kriminelle udlændinge afsoner i udlandet
  • Hurtigere domfældelser
  • Strengere straffe for vold og voldtægt