Kim Hinrich
Klimapolitik

Klimapolitik

  • COreduktion skal foregå på kommercielle vilkår
  • COreduktionsmål må ikke være skadende for dansk konkurrenceevne
  • Klimaudfordringen skal løses gennem udvikling af ny teknologi, ikke ved at sætte væksten i stå
  • Forbuddet mod offentlig finansieret forskning i kernekraft skal fjernes
  • Ny vindmøller skal bygges på rent kommercielle forhold.


Vi afviser regeringens klimalov

Nye Borgerlige tilslutter sig ikke en klimalov med et reduktionsmål på 70 %.


  • Klimaloven er varm luft. Det er politisk bluff at vedtage lov, der forpligter uden at vise hvordan og uden at fortælle, hvad det koster.
  • At have en ambition om at reducere CO2-udledning med 70% inden 2030 er halsløs gerning. Det bliver meget dyrt for danskerne, og at det vil ingen forskel gøre for klimaet globalt
  •  Læs Peter Seier Christensens uddybende forklaring her: DERFOR SIGER VI NEJ

Klimarealisme

Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme. Problemerne skal adresseres rationelt, baseret på videnskabelighed og dokumenterbare effekter. I dag er tilgangen i for høj grad baseret på følelser. Tiltag iværksættes, fordi de føles gode, men uden at de har en reel effekt.


Nye Borgerlige konstaterer, at der har været en global opvarmning i de sidste 150 år. Den menneskeskabte CO2-udledning har sandsynligvis haft en indflydelse. Hvor stor denne indflydelse har været, er forskerne ikke enige om.


Vindkraft uden statsstøtte

De store milliardbeløb til vindmøller, som danske forbrugere tvinges til at finansiere bevirker ingen reduktion i CO2 globalt, da elproduktion i EU er underlagt en CO2 kvoteordning. Den reduktion, som sker i Danmark, bliver blot erstattet af en tilsvarende forøget udledning andre steder i EU. Pengene er dermed spildt, hvis målet er at reducere den samlede CO2-udledning.


Det tjener alene til, at Danmark isoleret set, kan fremvise nogle fine tal for CO2 reduktion, mens det ingen indflydelse har på den samlede globale udledning, og derfor ingen indflydelse på global opvarmning. Den slags tiltag skal vi bort fra. Nye vindmøller skal derfor bygges på rent kommercielle forhold

Økonomisk vækst er løsningen ikke problemet

At sætte den økonomiske vækst i stå, er den helt forkerte måde at gribe problemet an på. Kun et velstående land i økonomisk fremgang vil kunne udvikle og anvende de nye og renere teknologier. At forsøge at løse problemet ved at sænke væksten er ikke vejen frem.


Ved at fremme fortsat økonomisk vækst, vil der være midler til at udvikle nye og bedre teknologier, som kan løse problemet på rentabel vis. Danmark har som en højteknologisk land også sin rolle at spille her, og det vil være skadeligt, hvis Danmarks økonomiske vækst hæmmes, som følge af kortsigtede og virkningsløse urealistisk reduktionsmål.


Internationalt samarbejde

Nye Borgerlige er åbne overfor at reducere CO2 udledningen. Det skal foregå med fornuft og realisme. Reduktion af CO2 udledningen skal foregå på kommercielle vilkår og i samarbejde med andre lande.


Danmark skal sætte mål for CO2-reduktion, som er på niveau med de lande, vi konkurrerer med. Danmark skal ikke ”gå foran” med større reduktionsmål end andre lande. Danmark bidrag til den samlede CO2 udledning i verden er så lille, at dette ingen indflydelse vil have udover at skade vores konkurrenceevne.