Kim Hinrich
Personalet i ældreplejen

Bedre arbejdsforhold til personalet i ældreplejen

27. oktober 2021

Vi skal gøre en langt større indsats for at fastholde vores plejepersonale og mindske syge fraværet.
I Gribskov brugte vi i 2020 15 mill. om året på vikarer.

 

Der skal være bedre arbejdsforhold, og arbejdsglæden skal være langt højere. Det skal være en arbejdsplads hvor man værdsættes for sin indsats, og har den nødvendige tid, så man kan gå hjem med god samvittighed.

 

Der skal frigøres tid til reel omsorg og pleje, frem for at spilde værdifuld tid på unødvendig ikke-sundhedsfaglig dokumentation.

 

Personalet skal ikke styres efter rigide systemer hvor de kontrolleres for kontrollens skyld, men vises tillid så de får den nødvendige frihed til at bruge deres faglige ressourcer fuldt ud.

 

Der skal være medindflydelse på egen arbejdstid som vil få privatlivet og arbejdet til at hænge bedre sammen.

De skal føle sig hørt og tilbydes mulighed for supervision og faglig sparring.

 

I hjemmeplejen skal der være selvstyrende teams, så dem der kender borgerne bedst, har medindflydelse på hvor meget tid den enkelte borger får tildelt.

Kørelisterne skal være mere fleksible, og tilrettelægges ud fra den enkelte borgers aktuelle behov den pågældende dag.