Kim Hinrich
Hvorfor lytte til borgerne, når man alligevel ikke gider høre efter?

15. november 2021

Hvorfor lytte til borgerne, når man alligevel ikke gider høre efter?

5 dage inden kommunalvalget godkender Gribskov kommune nyt forslag for lokalplan i Ramløse Øst.

Dagen før kommunevalget bliver den offentliggjort.


Helt tilbage i 2018, blev der holdt møde med Ramløse borgerforening, om hvordan man skulle udvikle byen.


Desværre blev Ramløse ikke hørt, hvilket medførte en lokalplan som slet ikke var udarbejdet ud fra ønskerne fra borgerne, men primært ud fra bygherres ønsker.


I foråret var der massive protester i Ramløse til den først foreslåede lokalplan. Den lokale borgerforening og en masse aktive borgere indsendte herefter omkring 450 indsigelser til lokalplanen.


Her var man bl.a. enige om, at der ikke skulle bygges på Ramløse 7C, en max bebyggelse på 40% per grund og en max. byggehøjde på 6,5-7,5 meter. Ligeledes ønskede man at øge grundenes størrelse fra henholdsvis 300kvm til 1000kvm for Åben-lav bebyggelse og 500kvm for tæt-lav bebyggelse.


Så sent som i går søndag den 14. november, blev området debatteret på vælgermødet, hvor desværre hverken Borgmesteren (NG) eller Formanden UBL (NG), deltog. Borgmesteren meldte afbud på selve aftenen.


På mødet var der et ønske fra de fremmødte om, at det blev overvejet om man eventuelt kunne bygge friplejehjem og senior boliger på Ramløse Øst 1.

Ramløse står indenfor de næste 6-7 år med et behov for plejehjem og senior boliger.


Det er tydeligt at repræsentanten for NytGribskov ikke anede noget om dette nye lokalplansforslag.


Og hvad står der så i det nye forslag.

- Grundstørrelsen bliver på mindst 150kvm ekskl. fællesarealer – Hvilket vil sige en ekstrem tæt bebyggelse, som slet ikke passer ind i Ramløses nuværende bebyggelse.

- 220 nye boliger som svarer til en udvidelse med ca. 21 % i forhold til Ramløses nuværende bebyggelse

- Byggehøjde skal være på 8,5 meter, hvilket også vil skille sig ud fra den øvrige del af Ramløse.

- Dog er 7C udtaget, bl.a. grundet indsigelser fra naturfredning styrelsen, grundet udsigts kiler m.m.


Der er nu indkaldt til borgermøde den 7. december og høringsfristen er sat til den 19. december 2021.


Sig mig hvor er borgerinddragelsen blevet af?

Hvorfor lytter man ikke til borgerne?

Har man ikke respekt for de mennesker der bor i lokalsamfundet?


Dette er blot nogle af de spørgsmål jeg stiller.


Døm selv om der er blevet lyttet til borgerne.