Kim Hinrich
Fastholdelse af lokalplaner i Gribskov kommune

Fastholdelse af lokalplaner i Gribskov kommune

14. oktober 2021

I Nye Borgerlige mener vi, at politikerne skal bestemme mindre. Men vi bliver også nødt til at have nogle rammer, for hvordan vores kommune udvikler sig.

 

Derfor er det vigtigt at borgerne kan stole på de vedtagne lokalplaner.

 

Jeg mener at der gives alt for mange dispensationer fra de gældende lokalplaner. Det skal stoppes.

Det gælder også når vi taler om salg af helårshuse i Tisvilde med bopælspligt samt de sommerhusområder, hvor flere og flere bor ulovligt.

 

Jeg vil have, at vi i forbindelse med den kommende opdatering af kommuneplanen, inddrager borgerne og erhvervslivet mere i beslutningerne. Og at vi får udarbejdet helhedsplaner for de enkelte lokalområder i Gribskov.

 

Samtidig vil jeg have at forvaltningen bliver mere aktiv i at stoppe ulovlig beboelse i både helårshuse og sommerhuse.

 

Det er skadeligt for de forskellige områder, at de gældende lokalplaner for områderne forbigås af ulovlig beboelse.

 

Derudover mener jeg, vi skal gøre mere brug af bindende folkeafstemninger, så de enkelte lokalområder får indflydelse på de kommende planer.Dette vil også styrke det lokale demokrati.

 

Sidst men ikke mindst, så skal borgere og virksomheder kunne stole på de lokalplaner som vedtages.

 

Kim Hinrich

Spidskandidat for Nye Borgerlige i Gribskov