Kim Hinrich
En sundere og mere værdig ældrepleje

En sundere og mere værdig ældrepleje>

20. oktober 2021

Man skal også kunne føle sig tryg når man bliver ældre

 

Gribskov skal være forgangskommune, i ældres livskvalitet, ved at have fokus på selvbestemmelsesretten og fastholdelse af plejepersonalet.

 

Det forventes at der i 2032 er flere end 30% i Gribskov som er over 67 år. Antallet af timer til hjemmehjælp er skåret ned med 48% siden 2010.

 

Jeg ønsker at øge sundheden ved at forebygge infektioner, underernæring og ensomhed.

Hvis forbruget af sovemedicin, beroligende medicin og morfin, ligger lige så unødvendigt højt, som det gør på landsplan, kan vi ikke være det bekendt, og så skal der gøres en mærkbar indsats får at sætte det ned.

 

På landsplan får 70 % af plejehjemsbeboere sovemedicin, antidepressiv medicin og lign. 44 % får medicin i morfingruppen. Det skal ikke være normen i Gribskov.

Det er lykkedes for flere plejehjem at reducere mængden af medicin væsentligt ved at give tilstrækkeligt nærvær og omsorg.

 

Vi skal støtte den ældre i at styrke, og bibeholde egne ressourcer, så længe som overhovedligt muligt, både mentalt og fysisk.

Vi skal have selvtræningen tilbage igen som den var før.

 

Der skal være selvstyrende teams (Buurtzorg metoden) i hjemmeplejen, og mere fleksible kørelister, så dem der kender den enkelte borger bedst selv kan planlægge ud fra den enkeltes behov den pågældende dag, og bruge den tid som der reelt er behov for.

Man skal f.eks. ikke påtvinges rengøring hvis man har mere brug for en gåtur.

 

At flytte på plejehjem må aldrig føles som at blive ”institutionaliseret”. Det skal føles trygt.

Der skal være hjemmelig hygge og der må ikke være en ”klinisk” indretning, og personaleuniformerne skal ligne privat tøj.

Vi skal inddrage og respektere den ældres livshistorie, vanlige rutiner og døgnrytme. Det må aldrig føles som ”endestationen”.

 

Infektioner hos ældre, især på plejehjem, er et udbredt problem på landsplan.

Undersøgelser har vist at men ved simple tiltag kan forebygge indlæggelser, og for tidlig død, som følge af infektioner, betragteligt.

43 % begynder at tabe sig når de flytter på plejehjem. 12 % bliver decideret underernæret. - Det kan jeg ikke acceptere.

 

Over 40 % af dem som bor på plejehjem oplever ensomhed.

Det skal vi forebygge ved at frigøre mere tid til personalet, og man skal ikke afskæres for kontakten til omverdenen.

Der skal være mulighed for at ”skype” med pårørende og mulighed for at kunne invitere dem til at spise med.

Frivillige skal inviteres til socialt samvær, gåtur, holde i hånd osv.

 

Vi skal have f.eks. kæledyr, meningsfulde aktiviteter, fællessang, erindringsdans, nattevagter i pyjamas, sansehave, slyngelstue og wellness på vores plejehjem.

Der skal være mulighed for at bruge sin livserfaring og viden, ved at hjælpe til med de praktiske opgaver, som styrker følelsen af egen identitet og at der stadigvæk er brug for én.

 

Jeg vil i bund og grund arbejde for at ældreplejen bliver som jeg ønsker den skal være, hvis min kone eller jeg selv, en dag får brug for den.

 

Vi skal behandle hinanden præcis som vi selv ønsker at blive behandlet. Hele livet. Med respekt, ligeværdighed og medbestemmelse.

 

Ældreplejen skal ikke styres efter rigide systemer hvor mennesker bliver puttet i forudbestemte kasser. Vi skal aldrig fratages vores selvbestemmelsesret, og vi skal altid sætte mennesket før systemet.

 

Da nu både Venstre og Socialdemokratiet har valgt at gå ind for Buurtzorg metoden, så håber jeg at vi kan lave et samarbejde efter valget på det område til gavn for vores ældre borger i Gribskov.


Kim Hinrich

Spidskandidat for Nye Borgerlige i Gribskov