Kim Hinrich
Byrådet skal udarbejde en klar plan for at tiltrække nye virksomheder

Byrådet skal udarbejde en klar plan for at tiltrække nye virksomheder

27. oktober 2021

I dag ligger Gribskov i bunden når man kigger på kommunernes servicenievau. Samtidig så har lange sagsbehandlingstider og køér på vejene medført at virksomheder flytter ud af kommunen.

 

Det koster arbejdspladser og skatteindtægter for kommunen.

 

Det kan vi ikke være bekendt overfor borgere og virksomheder, og det skal stoppes.

 

Ligeledes er vores turisterhverv vigtigt, og derfor skal vi sikre at vores turisterhverv har de bedst mulige forhold til at drive deres forretning.

 

Derfor vil jeg have at byrådet udarbejder en langsigtet erhvervs- og turistplan for Gribskov.


En plan som indeholder klare mål og tidsfrister, så det ikke bliver til tom snak.


En plan som målrettet, skal arbejde for at forbedre kommunens serviceniveau, og løfte os op fra bunden, og samtidig sikre, at Gribskov bliver en attraktiv kommune, for både nye og eksisterende virksomheder.


Jeg vil have nedsat en gruppe, bestående af erhvervsfolk, embedsfolk og politikere som sammen skal komme med input til hvordan vi kan gøre Gribskov til en attraktiv handels og turist kommune.


Vi skal have tiltrukket nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Ikke afvikle dem.